W roku 2022 Bieckie Centrum Kultury przeprowadziło proces digitalizacji zabytków Biecza pn. “Królewski Biecz – dziedzictwo kulturowe Polski dostępne dla wszystkich”.
W ramach projektu wykonaliśmy:
– laserowe skanowanie kolegiaty pod wezwaniem Bożego Ciała, Domu z Basztą oraz średniowiecznego układu rynku wraz z ratuszem i wieżą,
– badania dźwiękowe kolegiaty razem z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
– animacje prezentujące efekty prac,
– audiodeskrypcjewykorzystujące język uniwersalny oraz napisy w animacjach.

W czasie projektu odbyła się także konferencja prezentująca projekt oraz wydarzenie edukacyjne. Zorganizowaliśmy spacer po zabytkach Biecza dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Celami projektu są:
– Edukacja na temat dziedzictwa kulturowegoBiecza.Jest to także edukacja za pomocą nowoczesnych technologii, które opanowują nasz świat i są bardzo mocno obecne w naszym życiu. Można je wykorzystywać w sposób twórczy i rozwijający do czego zachęcamy!
– Zabezpieczenie zabytków. Skanowanie laserowe pozwala na odtworzenie obiektu w skali 1:1 w razie niszczących działań sił przyrody bądź człowieka. Ten zbiór kompletnych informacji o zabytkach jest bezcennym materiałem do badań, analiz, podstawą dla prac konserwatorskich i wytworzenia nowych usług cyfrowych.

Koordynacja projektu – Anna Franik
Skaning laserowy i fotogrametria – 3Deling Kraków
Analiza akustyczna prezbiterium – dr hab. inż. Paweł Małecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Audiodeskrypcja i język uniwersalny – Anna Franik, Regina Mynarska – Fundacja Pełni Kultury
Konsultacja dostępności – Dawid Górny

Partnerzy Projektu:
Gmina Biecz
Muzeum Ziemi Bieckiej
Biblioteka Biecz
Parafia Bożego Ciała w Bieczu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3Deling Kraków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Biecz poprzez Bieckie Centrum Kultury.

Informacje dla partnerów – stypendium MKiDN

Układ przestrzenny Biecza

Ratusz z wieżą w Bieczu

Kolegiata w Bieczu – wygląd z zewnątrz

Kolegiata w Bieczu – wnętrze

Ołtarz główny w Kolegiacie w Bieczu

Belka tęczowa w Kolegiacie w Bieczu

Chór muzyczny z organami w Kolegiacie – Biecz

Dawna synagoga w Bieczu

Kromerówka w Bieczu

Dzwon Urban w Muzeum Ziemi Bieckiej

Dom z Basztą w Bieczu – widok z zewnątrz

Kościół Św. Anny w Bieczu – wygląd z zewnątrz

Kościół Św. Anny w Bieczu – wnętrze

Ołtarz główny w kościele Św. Anny w Bieczu

Herb Biecza

Skip to content