„Chcąc mieć przyszłość
                                           Należy mieć przeszłość”
/Cyprian Kamil Norwid/

W ciągu ponad 760-letniej historii miasta Biecza swoje losy związało z nim sporo znanych i cenionych postaci. Dla wielu z nich „mały Kraków” był miejscem urodzenia, dla innych chwilową przystanią, niektórzy osiedlili się tu na stałe. Czy o nich pamiętamy?

Celem tej strony jest przybliżenie i poszerzenie wiedzy o wybitnych bieczanach, czasem może mniej znanych, ale równie zasłużonych dla lokalnej społeczności. Warto więc przypomnieć osoby, które przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny. W Bieczu istnieją do dziś materialne dowody ich społecznej i zawodowej aktywności. Są to często postacie bardzo zasłużone, ale współcześnie trochę zapomniane.

Zachęcamy mieszkańców i osoby związane z naszym miastem do wspólnego redagowania strony, poprzez przesyłanie życiorysów, dokumentów i zdjęć rodzinnych dotyczących ciekawych bieczan, także tych mniej znanych na adres mailowy: bieczaniebck@gmail.com

Pamiątki przekazane w innej formie niż mailowa zostaną zeskanowane, a oryginały zwrócone właścicielowi. Kontakt z moderatorem strony możliwy jest pod podanym numerem telefonu Bieckiego Centrum Kultury: 13 447 10 34.

 Otrzymane materiały będą systematycznie zamieszczane. Czekamy również na propozycje sylwetek osób, które powinny znaleźć się na naszej stronie. Mogą to być ludzie szczególni lub po prostu zwyczajni, którzy wnieśli ciekawą cząstkę swego życia do naszej wspólnej historii.

Strona „Bieczanie znani i mniej znani” adresowana jest do wszystkich. Zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Niech okres pandemii ma także swój pozytywny wydźwięk. Stańmy się lokalnymi archiwistami. Przechowywane w naszych domach pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Podzielmy się nimi i udostępnijmy je większemu gronu odbiorców.


					
Skip to content