Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych „Skrzydlaty Teatr” wpisał się na stałe w kalendarz  wydarzeń organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury.

Inicjatorem wydarzenia, które od 2016 roku odbywa się w Bieczu jest Pani Dagmara Dżuła, pedagog, terapeuta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, pasjonat teatru oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy BCK.

Z powodu pandemii, która dotknęła cały świat, „Skrzydlaty Teatr” w 2020 nie odbył się, natomiast w ubiegłym roku zorganizowany został online. Tym bardziej cieszymy się, że podczas tegorocznej szóstej edycji, która odbyła się  we wtorek 14 czerwca 2022 kinie „Farys” w Bieczu znów  mogliśmy  spotkać się z wszystkimi uczestnikami na żywo.

Główne cele Przeglądu to: prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób z niepełnosprawnością, inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę osób z niepełnosprawnością, promowanie działań integracyjnych osób z niepełnosprawnością oraz  stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej.

Przegląd oficjalnie rozpoczął Dyrektor BCK, Pan Paweł Jamro, który serdecznie powitał członków jury,  uczestników oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Swoją obecnością zaszczycił również Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, który także skierował ciepłe słowa w stronę wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej bieckiego kina, a zwłaszcza do aktorów występujących podczas Przeglądu.

Po wstępnych powitaniach i przemowach głos zabrała Karolina Kmiotek – tegoroczna maturzystka, niezwykle utalentowana zarówno teatralnie, jak i tanecznie uczestniczka naszych sekcji zainteresowań, która podczas wtorkowego Przeglądu pełniła rolę konferansjera.

Do tegorocznego Przeglądu zgłosiło się 12 grup (łącznie 112 osób) z 9 miejscowości: Gorlice (2 grupy),  Biecz (2 grupy), Libusza, Kobylanka (2 grupy), Bielanka, Strzeszyn, Sitnica, Bobowa oraz Szerzyny. Rozpiętość wiekowa uczestników była imponująca, albowiem najmłodsi aktorzy mieli 3 lata, natomiast najstarsi 72 lata.

Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami, co jeszcze bardziej zdopingowało naszych gości do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Przegląd promował osiągnięcia i potencjał osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przyczynił się do kreowania ich pozytywnego wizerunku. Po raz kolejny okazało się, że niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą.

W skład Jury VI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr 2022” weszli:

 • Pan Jacek Milczanowski – aktor filmowy i teatralny, twórca wszechstronny – reżyser, autor, scenograf.
 • Pani dr hab. Joanna Łukasik – Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli. Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli.
 • Pani Ilona Stanaszek – specjalista do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 • Pan Paweł Jamro – Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych i  kierując się kryteriami oceny przedstawionymi przez Organizatora, Jury uznało, że I miejsce otrzymują wszystkie grupy teatralne:

 • TAKIE TAM – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu za urodę, szczerość i siłę metafor,
 • WYJŚCIE AWARYJNE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie za elegancję, plastykę ciała i siłę metafory,
 • PRZEDSZKOLAKI Z SITNICY – Przedszkole w Sitnicy za wdzięczne i bezpretensjonalne spotkanie z wierszem,
 • TACY SAMI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy za spektakl opowiadany muzyką,
 • STOWARZYSZENIE WSZYSTKIE DZIECI NASZ SĄ z Szerzyn za odtworzenie czasu remizy w pięknej zbiorowej miniaturze,
 • PRZEBIERANKI DO CZYTANKI I ZESPÓŁ ICH TRZECH – Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Kobylance za mocny bit teatru,
 • BAJKA – Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Kobylance za pełną ekspresji animację  pacynek,
 • WŁÓCZYKIJE – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance za spójne, mieniące się wieloma kolorami przedstawienie
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOMOPOCY W BIECZU za serce dla innych,
 • TEATR DLA ŚMIECHU – Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobowej za sutą dawkę humoru i wdzięku,
 • KABARET NASZ NIECO DZIENNY – Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach za pełnowymiarowy skecz,
 • RADOŚĆ TWORZENIA – Gorlickie Centrum Kultury za znaczący głos w obronie lasu.

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, statuetki oraz duże paczki słodyczy. Nie zabrakło również cukierków, które kochają zarówno dzieci, jaki dorośli. Nagrody wręczali oczywiście członkowie Jury, którzy po zakończeniu Przeglądu pozostali jeszcze chwilę do dyspozycji instruktorów teatralnych, aby omówić spektakle i udzielić cennych porad przydatnych w dalszej pracy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wszyscy uczestnicy VI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr” ugoszczeni zostali ciepłymi i zimnymi napojami (kawa, herbata, sok, woda) i oczywiście grillowaną na łonie natury  kiełbaską.

Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do organizacji VI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, a w szczególności:

– Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi – Burmistrzowi Biecza

– Panu Jackowi Milczanowskiemu – aktorowi filmowemu i teatralnemu, reżyserowi, autorowi, scenografowi

– Pani dr hab. Joannie  Łukasik – Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli. Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

– Pani Ilona Stanaszek – specjaliście do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

– Panu Andrzejowi Zarychowi – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

– Pani Jadwidze Szarej – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie

– Pani Dagmarze Dżule – inicjatorce wydarzenia, pedagogowi , terapeucie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktorce sekcji teatralnej działającej przy BCK

– Uczestnikom  i opiekunom wszystkich grup teatralnych, które przygotowały piękne spektakle

 

Skip to content