Kolejny dzień ferii (22 lutego) z Bieckim Centrum Kultury upłynął pod znakiem kina sferycznego. W specjalnej nadmuchiwanej kopule ulokowanej na scenie Bieckiego Jarmarku Kultury dzieci obejrzały dwa filmy. Jedna grupa wybrała film przyrodniczy, natomiast druga grupa film o lotnictwie. Ale to nie koniec atrakcji jakie tego dnia przygotowali pracownicy Bieckiego Centrum Kultury, ponieważ nie obyłoby się oczywiście bez zajęć plastycznych, aktywności ruchowych i elementów muzycznych.

Skip to content