Pracowicie upłynął wydłużony weekend wszystkim uczestnikom (Biecz i Koszyce) projektu pn. „Erasmus + nowy POWER Seniora”. Zgodnie  z programem uroczyste otwarcie projektu miało miejsce w SP Nr 1 w Bieczu, Lidera LOWE w Gminie Biecz, gdzie w godzinach porannych przybyli:

– partnerzy ze Słowacji, tj. P. Eduard Buraš, Prezes Stowarzyszenia FEMAN w Koszycach, Pełnomocnik Premiera Słowacji ds. współpracy międzynarodowej, Animator projektu po stronie słowackiej wraz z 25 uczestnikami i tłumaczem P. Jadwigą Glezgo.

– P. Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Biecza reprezentował P. Grzegorz Nosal, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, który spotkał się  z uczestnikami podczas obiadu,

– P. Paweł Jamro – Dyrektor BCK, instytucja realizująca projekt,

– P. Rafał Szarłowicz – Dyrektor SP Nr 1 w Bieczu,

– P. Joanna Faryj – Koordynator Zespołu ds. Promocji i Informacji, współtwórca projektu,

– 25 uczestników z Gminy Biecz,

– P. Anna Liana , Animator LOWE.

Spotkanie prowadziła P. Renata Gołębiowska, Koordynator projektu po stronie polskiej, która przedstawiła założenia projektu, grupę docelową uczestników oraz szczegółowy program zaplanowany do realizacji w dniach 13-15 maja br., który był bardzo atrakcyjny:

Uczestnicy pracowali  w grupach na warsztatach:

– cyfrowych w pracowni komputerowej w SP Nr 1 Bieczu

– z historii sztuki w Muzeum Ziemi Bieckiej

Ponadto zwiedzili Bibliotekę Biecz, wzięli udział w spotkaniu  promującym książkę pt. „Zagrożenia tureckie w świetle listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera(1566-1571)”, połączonym z tematycznym wykładem autora, P. Macieja Polaka. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się obejrzane obiekty UNESCO w Binarowej i Sękowej.

Śladami uczestników podążali redaktorzy regionalnych  mediów GORLICE TV.

Dnia 14 maja br. wczesnym rankiem Seniorzy wyruszyli do Krakowa, gdzie uczestniczyli w niezwykle intersujących warsztatach teatralnych i zwiedzaniu Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej działającym w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. W udostępnionej Sali Teatru starego odbyły się również warsztaty muzyki dawnej, prowadzone przez dyrektora Artystycznego Kromer Festival Biecz P. Pawła Szczepanika. Wszyscy uczestnicy poczuli klimat muzyki minionych epok oraz poznali kierunki rozwoju muzyki na przestrzeni kilkuset lat. Kolejnym punktem programu były Krakowskie Sukiennice i zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej, które bardzo zachwyciły Uczestników projektu.  Zwieńczeniem dnia był udział w spektaklu teatralnym Na Scenie Kameralnej Teatru Starego pt.” NIE-BOSKA KOMEDIA”. Uczestnicy mogli zobaczyć gwiazdorską obsadę aktorów, teatr i przeżyć sztukę bazując na  informacjach  z porannych warsztatów teatralnych i muzeum interaktywnego.

W drugim dniu pobytu Seniorzy odwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, kolejny obiekt UNESCO, w którym mogli podziwiać apartamenty królewskie, Smocze ogrody i wystawę WAWEL ZAGINIONY. Przemieszczając się po Krakowie uczestnicy próbowali rozpoznawać style architektoniczne charakterystyczne dla poszczególnych epok, wykorzystując wiedzę nabytą na warsztatach z zakresu historii sztuki. 

Bieckie Centrum Kultury w Bieczu oraz Stowarzyszenie FEMAN składają podziękowania: Pani Renacie Gołębiowskiej,  Bibliotece Biecz, Muzeum Ziemi Bieckiej, Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieczu, Gminie Biecz, trenerom projektu, Animatorowi LOWE, telewizji Gorlice TV za współpracę przy realizacji projektu oraz wszystkim Seniorom z Biecza
i Koszyc oraz Pani tłumacz za aktywne uczestnictwo w działaniach projektowych, otwartość i chęć zdobywania nowej wiedzy.

 

 

Skip to content