Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach oraz Bieckie Centrum Kultury w dniu 2 czerwca 2021 r. już po raz czwarty byli organizatorami niezwykłego przedsięwzięcia ukierunkowanego w stronę artystyczną uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce i nie tylko.

IV Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Małopolskiego im. Haliny Wędrychowicz, w tym roku, „Na godności nutę” patronatem objął Pan Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza.

Przegląd składał się z dwóch konkursów. Pierwszy dotyczył doświadczeń artystycznych, zdolności wokalnych oraz obycia scenicznego. Uczestnicy przedstawili utwory, które wyraziły ich mocną stronę podkreślając swoje wartości duchowe, moralne, społeczne. Drugi miał na celu pobudzenie innej formy artystycznej jakimi są umiejętności i fantazje kulinarne. Zgłoszone placówki miały za zadanie przywieść ze sobą „Ciasto godne polecenia”, przygotowane w ramach zadań domowych w poszczególnych ośrodkach.

 Konkursy były oceniane przez zacne grono jury w składzie: Paweł Jamro – Dyrektor BCK, Renata Kudła – Radna Rady Miejskiej w Bieczu, Wioletta Szpyrka – w im. Pani Iwony Rudek właścicielki firmy „Polskie Piekarnie” w Libuszy, Anna Teper – Kierownik Sekcji Środowiskowej MGOPS w Bieczu.

Na uroczystość zostali zaproszeni: Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie, Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pani Maria Gubała – Starosta Gorlicki, Pani Romana Gajdek – Dyrektor PCPR w Gorlicach,  Pan Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Pani Iwona Czeluśniak – Lignar – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „ Nadzieja” w Bieczu, Pan Bohdan Białoń – Radny Rady Miejskiej     w Bieczu, Pani Agata Ducal – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu,  Pani Anna Ryba – Kierownik MGOPS w Bieczu, Pan Rafał Tybor – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Bieczynek”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza, Pan Stanisław Kaszyk Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Pan Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn, Pan Wojciech Zapłata Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji UM Gorlice, Pan Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Jan Szkaradek Sekretarz Gminy Biecz, Ojciec Janusz Trojanowicz Duchowny Klasztoru OO. Franciszkanów w Bieczu, Pani Nadzieja Kupiec PCPR Gorlice.

Dobrym Duchem naszej imprezy jest również Pani Ewa Wachowicz, która ufundowała upominki w konkursie kulinarnym. Niestety w tym roku nie mogła być obecna  z nami w tym dniu.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną konkurs odbył się w mniejszym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zaproszenie na nasz przegląd przyjęli uczestnicy, dyrektorzy, kierownicy oraz terapeuci z 10 placówek: ŚDS Przysieki, ŚDS Rzepiennik Biskupi, ŚDS Jelcza, ŚDS Karwodrza, ŚDS Limanowa, ŚDS Miechów, ŚDS Os. Szkolne Kraków, WTZ  Bielanka.

Przegląd rozpoczął się o godzinie 10.00 w Bieckim Kinie „Farys”. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach Pani Jadwiga Białoń wraz z Dyrektorem Bieckiego Centrum Kultury Panem Pawłem Jamro rozpoczęli tą niezwykłą uroczystość witając wszystkich przybyłych gości. Jako włodarz miasta głos zabrał Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz, a następnie Pan Stanisław Kaszyk Wicestarosta Gorlicki, Pan Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn, Pan Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu oraz Pan Wojciech Zapłata Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Gorlice.

Po przemówieniach zaproszonych gości Ojciec Janusz Trojanowicz Franciszkanin dokonał uroczystego poświęcenia samochodu marki Renault Trafic zakupionego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach. Zakup samochodu został sfinansowany z dotacji PFRON, darowizn przekazanych Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, środków finansowych Wójta Gminy Skołyszyn Pana Bogusława Kręcisza i Burmistrza Biecza Pana Mirosława Wędrychowicza.

Następnym punktem programu były występy na scenie. Uczestnicy zaprezentowali się w wybranych przez siebie piosenkach. Usłyszeliśmy miedzy innymi takie utwory jak: „Tolerancja”, „ Za każdy uśmiech Twój”, „Autobiografia”, „Piosenka o pomaganiu”.

Po konkursie wokalnym obejrzeliśmy występ Pana Rafała Boniśniaka z Zespołem „Lovers Band”. Po uczcie dla duszy udaliśmy się na ciepły posiłek przygotowany przez Firmę „Polskie Piekarnie”.

 Jury dokonało też oceny przygotowanych w konkursie kulinarnym „Ciast godnych polecenia”. Po obradach zostały ogłoszone wyniki i poznaliśmy zwycięzców oraz wyróżnionych w obu konkursach.

Jury przyznało w konkursie wokalnym „Na godności nutę”:

I miejsce: Pani Patrycja Wójcik – ŚDS Karwodrza

II miejsce: Pan Łukasz Sobczyk – ŚDS Przysieki

III miejsce: Pani Partycja Ryzner – ŚDS Biecz Filia w Gorlicach

III miejsce: WTZ Bielanka

Wyróżnienia: ŚDS Biecz

Wyróżnienie: Pan Mateusz Słonecki – ŚDS Biecz Filia w Gorlicach

Wyróżnienie: ŚDS Rzepiennik Biskupi

Wyróżnienie: ŚDS Limanowa

Wyróżnienie: ŚDS Miechów

W konkursie kulinarnym „Ciasto godne polecenia”:

I miejsce: ŚDS Rzepiennik Biskupi

II miejsce: ŚDS Karwodrza

III miejsce: ŚDS Przysieki

III miejsce: WTZ Bielanka

III miejsce: ŚDS Biecz

Wyróżnienie: ŚDS Biecz Filia w Gorlicach

Wyróżnienie: ŚDS Miechów

Wyróżnienie: ŚDS Limanowa

Każdy ośrodek otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę, oraz nagrodę za udział w Przeglądzie.

Ogromne podziękowania składamy naszym sponsorom na czele z Burmistrzem Biecza Panem Mirosławem Wędrychowiczem, Burmistrzem Miasta Gorlice Rafałem Kuklą, Panią Iwoną Rudek Firma „Polskie Piekarnie”, Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, Spółdzielnią Socjalna „Bieczynek” oraz Panią Ewą Wachowicz.

Kierujemy też szczere podziękowania do wszystkich osób, które w przebiegu całej imprezy służyły swoją pomocą, głównie pracownikom BCK oraz terapeutom ŚDS w Bieczu z filią w Gorlicach.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach

oraz Bieckie Centrum Kultury   

Skip to content