We wtorek, 3 maja 2022 roku na rynku w Bieczu odbyły się patriotyczne uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Wydarzenie zorganizowało Bieckie Centrum Kultury, a honorowy patronat objęli nad nim Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal.

 

Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja powróciły na biecki rynek po przerwie w latach 2020-2021, spowodowanej pandemią koronawirusa. O godzinie 11:20 liczne poczty sztandarowe strażaków i uczniów zgromadziły się na Placu Kromera, skąd podążyły do Kolegiaty Bożego Ciała. Wkrótce rozpoczęła się tam Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny z udziałem Proboszcza, Ks. Dziekana Janusz Kurasza i ks. Dariusza Weryńskiego. Tuż po nabożeństwie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i mieszkańców na Rynek, gdzie miały miejsce główne uroczystości tego świątecznego dnia. Pogoda była zmienna, ale na szczęście niewielki deszcz szybko ustępował pojawiającemu się słońcu. Wydarzenie poprowadził Pan Konrad Mierzwa, pracownik Bieckiego Centrum Kultury, który pełnił rolę konferansjera. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zebranych gości, okolicznościowe przemówienie wygłosili Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Głos zabrali również Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Zielińska, Poseł na Sejm RP, Pan Jan Duda, Radna Województwa Małopolskiego, Pani Jadwiga Wójtowicz i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, dh Przemysław Wszołek. Podniesiony został nie tylko temat ważnej rocznicy w historii Polski, ale również obecna trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Ponadto odczytano serdeczne listy skierowane na ręce Burmistrza Biecza przez Posłów na Sejm RP: Panią Barbarę Bartuś, Panią Urszulę Nowogórską i Pana Arkadiusza Mularczyka. Wśród gości obecni byli także m.in. Radny Powiatu Gorlickiego, Pan Janusz Augustowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, kom. Mariusz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, księża oraz dyrektorzy instytucji kultury z terenu Gminy Biecz. Jednym z punktów programu było złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej postać świętego papieża Jana Pawła II przez kilkuosobową delegację na czele z Panem Burmistrzem.

 

Bieczanie tłumnie uczestniczyli w tegorocznych obchodach. Otrzymali od organizatorów biało-czerwone chorągiewki i śpiewniki. Nie zabrakło również części artystycznej, przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu. Zaprezentowali oni ciekawe scenki historyczne oraz występy taneczno-wokalne, nad którymi czuwały opiekunki: Panie Agnieszka Pyznar, Magdalena Stój i Małgorzata Przybyłowicz. Mieszkańcy mogli również skorzystać z darmowej kuchni polowej, czyli smacznych pierogów ruskich, serwowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Bieczynek”. Przez cały weekend majowy, włączając w to dzień 3 maja, otwarte były obiekty Muzeum Ziemi Bieckiej, w tym Turma Katowska, a także Punkt Informacji Turystycznej, umożliwiający zwiedzającym wejście na taras widokowy wieży ratuszowej.

 

Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystych obchodów upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a w szczególności:

– Księdzu Dziekanowi Januszowi Kuraszowi – Proboszczowi Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu

– Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi – Burmistrzowi Biecza

– Panu Grzegorzowi Nosalowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieczu

– Strażakom i pocztom sztandarowym OSP z Gminy Biecz

– Pocztom sztandarowym ze szkół z terenu Gminy Biecz

– Pani Monice Kowalskiej-Orlewskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu

– Uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu za przygotowaną część artystyczną oraz ich opiekunom: Paniom Agnieszce Pyznar, Magdalenie Stój i Małgorzacie Przybyłowicz

– Panu podinsp. Marcinowi Stępniowi – Komendantowi Komisariatu Policji w Bieczu

– Spółdzielni Socjalnej „Bieczynek”

– Wszystkim uczestnikom, mieszkańcom i gościom za przybycie na uroczyste obchody Święta 3 Maja

 

Skip to content