O nas

Bieckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej  i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie  działalność instytucji obejmuje m.in., współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami, opiekę nad amatorskimi zespołami artystycznymi, wspieranie twórców rodzimych, prowadzenie działalności kina, ale przede wszystkim organizację mniejszych oraz większych wydarzeń kulturalnych jak np. przeglądy teatralne, biesiady nad rzeką, konkursy, uroczystości patriotyczne, kino letnie, rajdy NordicWalking, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dni Biecza, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej (na scenie sali widowiskowej kina Farys w Bieczu wystąpili m.in.: Zbigniew Wodecki, Eleni, Bracia Cugowscy, zespół Weekend, zespół Stare Dobre Małżeństwo, Teresa Werner), występy artystów  kabaretowych (Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret Paranienormalni, Kabaret pod Wyrwigroszem, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smile)  czy festiwal muzyki dawnej Kromer Festival Biecz, który wpisał się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych Gminy Biecz i mimo krótkiej historii zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń regionu. Bieckie Centrum Kultury prowadzi również sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, akrobatyka sportowa, KAON, taniec nowoczesny czy zajęcia podczas wakacji i ferii zimowych cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Biecz.

Skip to content