W piątek, 29 lipca 2022 roku gościliśmy na rynku w Bieczu młodych artystów ze Szczyrzyc oraz z Detvy (Słowacja) w ramach 29. edycji Święta Dzieci Gór, czyli Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, organizowanego w Nowym Sączu. Na scenie wystąpił również biecki Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Podgrodzianie”, który zaprezentował zarówno program ludowy, jak i nieco bardziej nowoczesny. Nasze miasto stało się w miniony weekend centrum wydarzeń kulturalnych. Święto Dzieci Gór odbyło się w przeddzień 8. edycji Kromer Festival Biecz (30-31 lipca), który był jednym z tematów realizowanego na żywo przez Radio Kraków programu pn. „Co Niesie Dzień – Wakacyjne Skarby Małopolski”.

Święto Dzieci Gór od lat jest miejscem spotkań młodych artystów z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie podczas wspólnej zabawy zapoznają się z bogactwem i różnorodnością tradycji krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Ideą festiwalu jest ochrona dziedzictwa kulturowego, czyli pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji kultury ludowej i sztuki mieszkańców terenów Karpat polskich oraz ziem górskich z różnych stron świata. Warto dodać, że wydarzenie nie ma charakteru konkursowego.

Tegoroczną odsłonę Festiwalu na bieckim rynku rozpoczął dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, który przedstawił pokrótce program imprezy. Następnie kilka słów wygłosili również Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Jak zwykle ciekawy program zaprezentowali doskonale znani publiczności „Podgrodzianie”. Zespół założony został w 1982 roku przez panią Małgorzatę Kosacz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu. W jego skład wchodzą uczniowie do 15. roku życia. W swoim repertuarze ma nie tylko tańce narodowe, ale także pogórzańskie, śląskie i lubelskie oraz widowiska i inscenizacje taneczne. Obecnie opiekunem „Podgrodzian” jest Pani Małgorzata Przybyłowicz, nauczycielka plastyki w SP nr 2 w Bieczu. W przygotowaniach do piątkowego występu wsparły ją nauczycielki: Pani Małgorzata Matyfi i Pani Małgorzata Niziołek, a także przedstawicielka rodziców, Pani Kinga Augustowska. Serdeczne podziękowania składamy również na ręce dyrektor szkoły, Pani Moniki Kowalskiej-Orlewskiej.

Następnie na scenie pojawili się „Mali Szczyrzycanie” – 40-osobowa grupa dzieci ze Szczyrzyc (wieś w woj. małopolskim, w powiecie limanowskim) wraz z 6 muzykami w wieku 14-67 lat. Zespół powstał w 1960 roku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana, a prowadzony jest przez Panią Alinę Adamczyk. Ostatni akcent miał charakter międzynarodowy. Swoje muzyczne zdolności zademonstrował zespół „Podpolancek” z Detvy na Słowacji. Co prawda jego obecna nazwa jest stosunkowo młoda, ale historia sięga roku 1964. Grupa liczy 35 młodych artystów oraz 5 muzyków w wieku 33-80 lat. Każdy z zespołów przedstawił ciekawe układy choreograficzne. Było barwnie i głównie ludowo, ale i nowocześnie. Widzowie nagrodzili wszystkie występy  gromkimi brawami.

Uczestnicy 29. Święta Dzieci Gór oraz ich opiekunowie otrzymali od organizatorów drobne upominki. Mogli również skorzystać z typowego polskiego specjału, czyli pierogów ruskich serwowanych przez restaurację „Grodzka”. Stoisk z lokalną gastronomią i rękodziełem było podczas całego weekendu znacznie więcej. Publiczność mogła wygodnie obserwować imprezę dzięki rozstawionym na płycie rynku leżakom i ławkom. Niestety, pod koniec wydarzenia swoje trzy grosze próbowała dorzucić kapryśna aura w postaci deszczu i burzy, co nie przestraszyło jednak zgromadzonych mieszkańców i gości. Tegoroczna odsłona Święta Dzieci Gór była więc doskonałą zabawą połączoną z kultywowaniem tradycji ludowej.

Skip to content