Dzięki zabezpieczonej przez Burmistrza i Radę Miejską w Bieczu dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny, możliwe było pozyskanie przez Bieckie Centrum Kultury wsparcia z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 121 500,00 zł. Wartość całego zadania realizowanego przez BCK wynosi 162 200,00 zł.

W ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury cyfrowej Bieckiego Centrum Kultury złożonego w programie Konwersja cyfrowa domów kultury, po postepowaniu przetargowym, w przeprowadzeniu, którego kadrę BCK wspiera Zespół ds. zamówień publicznych UM, zakupiony zostanie zestaw do projekcji wideo mappingu 3D, sprzęt do transmisji internetowych, a także 4 pętle indukcyjne, stanowiące system wspomagania słuchu. Zakupione urządzenia wykorzystywane będą podczas projekcji plenerowych, takich jak realizowane w Bieczu od 10 lat kino letnie, a także do celów mappingu – pokazu polegającego na wyświetleniu obrazu lub animacji na trójwymiarowym obiekcie, np. budynku.

W związku z realizacją zadania kadra BCK uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu projektowania oferty kulturalnej online oraz opracowała Strategię rozwoju cyfrowego instytucji na lata 2022-2023.

Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury dziękuje Poseł RP Pani Barbarze Bartuś, Burmistrzowi Biecza Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Grzegorzowi Nosalowi, Radnym Rady Miejskiej oraz wszystkim zaangażowanym w realizację zadania pracownikom Urzędu Miejskiego za wsparcie finansowe i merytoryczne.

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 31 sierpnia br.

Skip to content