W dniu 11 czerwca 2021 r. w Łosiu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uprawniających do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING. Wśród jedenastu produktów usług i inicjatyw znalazł się Kromer Festival Biecz w kategorii: wydarzenie kulturalne oraz piernik Kasztelan Biecki produkowany przez firmę Polskie Piekarnie w Libuszy w kategorii: produkt spożywczy.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.
Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

Wyboru produktów dokonało jury w składzie:

 Olga Gałek – Przewodnicząca Kapituły, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA
– Ewa Wachowicz – producent telewizyjny, krytyk kulinarny/kucharz z Ziemi Gorlickiej
– Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
 Jacek Kowalski – Specjalista w dziedzinie budowania marki miejsca
 Bartłomiej Sołtys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.

Produkty, usługi i inicjatywy oznaczone Znakiem Promocyjnym KARPATING cechuje wysoka jakość i niezwykła wartość dla budowania marki lokalnej.

Kromer Festival Biecz, którego siódma już edycja odbędzie się w dniach 29 lipca – 1 sierpnia 2021 r. to festiwal muzyczny, który posiada już swoją rozpoznawalność oraz silną pozycję w regionie i Polsce. W ciągu sześciu edycji odbyło się 55 koncertów z udziałem najznamienitszych wykonawców z całego świata (ponad 25 zespołów i ponad 100 artystów). Festiwal dwukrotnie nominowany został do prestiżowej nagrody muzycznej Koryfeusz Muzyki Polskiej co świadczy o tym, że jest obecny w przestrzeni kultury wysokiej i cieszy się znakomitą renomą wśród wielu innych fantastycznych przedsięwzięć muzycznych w całym kraju. W tym roku wzorem poprzedniej edycji festiwal odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej koncerty z udziałem publiczności i transmitowane oraz retransmitowane za pośrednictwem radia, ogólnopolskiej telewizji oraz mediów cyfrowych, co daje jeszcze szersze możliwości promocyjne niż dotychczas oraz większą skuteczność dotarcia do odbiorców. W ubiegłym roku zasięgi poszczególnych postów festiwalowych przekroczyły 25 tys. wyświetleń natomiast zasięg transmisji koncertów na platformie facebook i youtube przekroczył 30 tys. wyświetleń. Ponadto jesienią 2020 r. na antenie TVP Kultura i TVP Kultura 2 emitowane było osiem retransmisji dwóch koncertów festiwalowych, które jako jedyne odbyły się stacjonarnie w Bieczu. W tym roku współorganizatorem Kromer Festival Biecz jest TVP Kultura.

Biecki festiwal zasłużył zatem w pełni na przyznanie Znaku Promocyjnego Karpating i jest produktem, który może przynieść dużo korzyści Ziemi Gorlickiej.

Certyfikat nadany piernikowi Kasztelanowi Bieckiemu wręczony został P. Iwonie Rudek Prezesowi firmy Polskie Piekarnie w Libuszy natomiast  certyfikat nadany Kromer Festival Biecz wręczony został Panu Pawłowi Jamro Dyrektorowi Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu.

Przyznany znak promocyjny jest wyróżnieniem nie tylko dla produktów, ale także dla Gminy Biecz. Zarówno Kromer Festival Biecz jak i piernik Kasztelan Biecki są już szeroko rozpoznawalne i przyczyniają się do promocji miasta oraz regionu.

                                                                                                                                                                                         UM Biecz
Skip to content