Sześć koncertów, kilkudziesięciu znakomitych artystów, wiele wspaniałych muzycznych przeżyć i dyskusji na temat muzyki dawnej oraz wypełnione melomanami i przyjaciółmi festiwalu kościoły. Udało nam się stworzyć WSPÓLNOTĘ, o której marzyliśmy – nie tylko w aspekcie motta tegorocznej odsłony festiwalu, ale również spotkań, emocji i dającego się odczuć przepływu energii tak pomiędzy artystami, jak artystami i widownią.

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z czego jesteśmy niezmiernie dumni. W liście skierowanym zarówno do organizatorów festiwalu, włodarzy Biecza oraz publiczności Prezydent podkreślił wkład w życie kulturalne Małopolski, co wzbudza w nas szczególną radość. To wyróżnienie przekujemy w jeszcze większą motywację i chęć do podejmowania kolejnych wyzwań w budowaniu marki Kromer Festival Biecz

Organizowany od 2015 roku  festiwal na stałe zagościł w Bieczu i uczynił z naszego miasta kulturalny punkt na mapie Polski. Festiwal doceniany jest za wysoki poziom programowy oraz dbanie o jego dostępność dla poszerzającej się każdego roku grupy odbiorców.

Festiwal rozpoczął się uroczystą mszą. św. w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Bieczu pod przewodnictwem ks. Jana Wątroby Biskupa Diecezji Rzeszowskiej. Wszystkie festiwalowe koncerty odbyły się w przepięknych, zabytkowych wnętrzach świątyń, znajdujących się na Ziemi Bieckiej, dzięki wsparciu i przychylności ich gospodarzy ks. Janusza Kurasza – proboszcza parafii p.w. Bożego Ciała oraz Dziekana Dekanatu Biecz, O. Tomasza Michalika –  proboszcza i gwardiana parafii p.w. św. Anny w Bieczu, ks. Bogusława Jurczaka – proboszcza parafii p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej.

Kromer Festival Biecz wsparty został przez wielu partnerów i instytucje,  dzięki którym możliwe było zorganizowanie tego wydarzenia na tak wysokim poziomie.

Mecenat nad festiwalem sprawował Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, mogliśmy podjąć trud realizacji festiwalu także w bieżącym roku przy zachowaniu wysokiego poziomu programu.

Swoim patronatem wydarzenie objął Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba, który już od wielu lat wspiera nasze działania. Bez życzliwości ks. biskupa nie byłoby możliwe organizowanie tego wydarzenia. 

Współorganizatorem Kromer Festival Biecz była TVP Kultura, która wsparła promocyjnie wydarzenie. Koncerty z tegorocznej edycji znajdą swoje miejsce w ramówce TVP Kultura, a o ich retransmisji w TVP będziemy Państwa informować.

Drugim ze współorganizatorów było Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. Bpa Marcina Kromera, które pozyskało środki na realizację jednego z koncertów. Niezmiennie już od kilku lat partnerem strategicznym naszego muzycznego wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna; która dostrzegła potencjał w wydarzeniu organizowanym poza dużym ośrodkiem miejskim. Partnerami tegorocznej edycji byli: Województwo Małopolskie, Powiat Gorlicki, Fundacja PZU oraz ZAIKS; którzy wsparli finansowo organizację tego wydarzenia, co było kluczowym elementem doprowadzenia do finalizacji niezbędnych dla powodzenia festiwalu działań. Patronat medialny nad festiwalem objęło Radio Kraków i OFF Radio Kraków, które dzięki szeroko przeprowadzonej promocji na antenie dało możliwość zaprezentowania Biecza i idei festiwalu dużej grupie odbiorców, co ważne – nie tylko melomanów. Podmiotami wspierającymi festiwal byli: Towarzystwo Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu.

Duży wkład w promocję Kromer Festival Biecz ma p. Georgina Gryboś-Szczepanik, której współpraca z mediami oraz bieżąca komunikacja z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych, kreuje pozytywny wizerunek wszystkich działań i  umożliwia kontakt wielu podmiotów przyczyniających się do sukcesu tego przedsięwzięcia. 

Kromer Festival Biecz to głównie muzyka, jednakże z myślą o gościach licznie przybyłych z różnych zakątków Polski, przygotowano wiele atrakcji. Na Placu Kromera zorganizowane zostało miasteczko festiwalowe w którym na telebimie transmitowane były koncerty na żywo oraz retransmitowane koncerty z poprzedniej edycji Kromer Festival Biecz. Ponadto w ramach cyklu „Kino z pasją” emitowane były filmy Andrzeja Wajdy poprzedzone prelekcją dra Jacka Lecha oraz film o Marcinie Kromerze „Polski Liwiusz”. W miasteczku festiwalowym odbył się także panel dyskusyjny pt. „psychologia izolacji” z udziałem psychologa Tomasza Waleczki, trenera i coacha Tadeusza Reimusa.  Moderatorką dyskusji była koncertmistrzyni {oh!} Orkiestry Historycznej Martyna Pastuszka

Z myślą o przyjezdnych przybyłych do Biecza na festiwal przygotowany został atrakcyjny program wydarzeń towarzyszących: wycieczka do obiektów Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Ziemi Gorlickiej oraz wycieczka do uzdrowiska Wapienne z przejściem trasy pieszej na Ferdel. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki po mieście z przewodnikami trasą bieckich zabytków oraz szlakiem pamięci bieckich Żydów. W muzeum zorganizowany został warsztat kaligrafii  oraz prelekcja historyczna  „Biecz w świetle badań archeologicznych i historycznych. Działalność Bazy Archeologicznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2017-2021”, którą wygłosił  dr Paweł Kocańda – Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej. Za murami odbyły się warsztaty łucznicze przeprowadzone przez Łuczników Rozembark, a przed ratuszem pokaz sztuki katowskiej w wykonaniu Bieckiej Szkoły Katów. We wszystkie dni festiwalowe obiekty turystyczne: Muzeum Ziemi Bieckiej,  wystawa „Żydzi Biecza – Historia i Zagłada” oraz malowidła dawnej synagogi Talmud-Tora w Bibliotece Biecz, wystawa pn. „Z dziejów kolei w Bieczu” w budynku dworca PKP oraz wieża ratuszowa i Punkt Informacji Turystycznej czynne były do godziny 22. Dostępne dla przyjezdnych osób były także: autorska galeria obrazów Barbabry Rudzińskiej i galeria antyki. Na rynku odbyła się prezentacja produktów kulinarnych regionu oraz możliwość zakupu lokalnych specjałów przygotowanych przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bieczu, Koło Gospodyń Wiejskich w Grudnej Kępskiej,  cukiernię Italia z Gorlic.  Była także możliwość zakupienia piernika Kasztelana Bieckiego  w cukierni firmy Polskie Piekarnie w Libuszy, która zlokalizowana jest przy bieckim rynku oraz lokalnych win z Winnicy Jasiel.  Chętni mieli okazję zakupienia publikacji, pamiątek związanych z Bieczem oraz wyrobów rękodzielniczych na stoisku przygotowanym przez Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu, Klub Senior + z Grudnej Kępskiej i Binarowej, Punkt Handlowo-Usługowy Marylka. Na bieckim rynku zlokalizowany został punkt informacyjny Kromer Festival Biecz w którym była możliwość nabycia książki programowej festiwalu oraz otrzymania informacji o programie festiwalu.

Kromer Festival Biecz to wydarzenie, które szczególne ożywia nasze miasto, pozwala na jego promocję oraz edukuje w zakresie muzyki dawnej. Pozwala również na spotkanie z artystami reprezentującymi światową klasę i umiejętności. Powodzenie siódmej już edycji festiwalu dowodzi, że jest duże zapotrzebowanie na projekty w zakresie kultury wysokiej, także te realizowane poza dużymi ośrodkami miejskimi. Biecz jest znany w regionie jako miasto z dużymi ambicjami, które potrafi realizować przedsięwzięcie na wysokim poziomie, doceniane przez wiele osób ze środowisk muzycznych, medialnych oraz turystów.

Dyrektor artystyczny Kromer Festival Biecz p. Paweł Szczepanik, twórca znakomitej koncepcji i programu festiwalu, zdradził motyw jego przyszłorocznej odsłony, a będą nim „metamorfozy”. Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, nie krył wzruszenia i zadowolenia z powodzenia siódmej edycji. To właśnie dzięki determinacji Burmistrza Biecza, możliwa jest realizacja kolejnych odsłon tego wspaniałego wydarzenia. Organizatorem festiwalu jest Bieckie Centrum Kultury na czele z p. Pawłem Jamro – dyrektorem BCK, które zaangażowane jest w pracę na każdym etapie jego przygotowania.

Artykuł: Joanna Faryj

Zdjęcia: Mariusz Spustek

Skip to content