W piątek 23 lutego 2024 odbyły się ostatnie zajęcia w ramach ferii z BCK.

W budynku Bieckiego Jarmarku Kultury dzieci spotkały się ze strażakami z OSP Rożnowice, którzy przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy, informowali o numerach alarmowych, przedstawili pracę strażaka oraz zaprezentowali wyposażenie samochodu strażackiego. W piątkowe przedpołudnie dzieci  pod opieką instruktorów Bieckiego Centrum Kultury mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych czy pośpiewać przy akompaniamencie gitary.

Skip to content