Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr” wpisał się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury. Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróciliśmy w tym roku do organizacji Przeglądu, jednak w nieco zmienionej formie. W związku z tym, iż wydarzenie skierowane było do osób z niepełnosprawnościami, które objąć należy szczególną opieką, dlatego też nie chcąc narażać ich zdrowia, V Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr” postanowiliśmy  zorganizować online.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia wraz z nagraniami spektakli przyjmowaliśmy do 30 czerwca 2021. Ku naszemu zaskoczeniu chęć udziału w Przeglądzie, pomimo utrudnień związanych z obostrzeniami, wyraziło 11 grup teatralnych z 9 miejscowości: Kobylanka, Gorlice, Bobowa, Kraków, Biecz, Lipinki, Tymbark, Libusza oraz Bielanka. Łącznie w nadesłanych spektaklach wystąpiło 90 osób w przedziale wiekowym od przedszkola do 51 lat.

Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom i po raz kolejny uczestnicy udowodnili, że niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych w ramach V Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, Komisja Konkursowa uznała, że pierwsze miejsce otrzymują wszystkie grupy teatralne:

 • Zespół Teatralny BAJKA – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kobylance – „Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej” za efektowną inscenizację klasycznej bajki           w uwspółcześnionej proekologicznej odsłonie
 • KABARET NASZ NIECO DZINNY – Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach – Skecz „Familiada” za zabawny skecz kabaretowy inspirowany telewizyjnym turniejem
 • EKIPA RZK – Dzienny Ośrodek Wsparcia w Bobowej – „Mrówka” za humorystyczną opowieść o pełnej temperamentu mrówce i sympatycznym słoniu
 • KUŹNIA SZTUKI – SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie – „Zaczarowany frak”  za konsekwentną, dynamiczną i fantazyjną inscenizację spektaklu oraz muzykę wyzwalającą ekspresję taneczną wykonawców
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu – „Krąg radości” za  zbiorową kreację sceniczną w teatralnej narracji o altruistycznych postawach
 • TAKIE TAM – Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu – „Nadzieja” za ciepły i wzruszający spektakl o poszukiwaniu miłości, nadziei i sensu życia opowiedziany prostymi środkami teatralnymi
 • POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinkach – „W wirtualnym świecie” za poruszającą inscenizację ukazującą zagrożenia wirtualnego świata oraz naturalność kreowanych postaci
 • PRZEBIERANKI DO CZYTANKI – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kobylance – „Witaj majowa jutrzenko” za znakomitą teatralizację historycznego wydarzenia jakim było uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • GRUPA W MIĘDZYCZASIE – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Remedium” w Tymbarku – „Ani złoto, ani inne bogactwa” za mądry i pełen urody scenicznej spektakl z ponadczasowym przesłaniem
 • TACY SAMI – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy – „Moje marzenia”  za radosne i energetyczne przedstawienie zabaw dziecięcych
 • WŁÓCZYKIJE Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielance „COVIDzenie, czyli życie w epidemii w oparciu o kolekcję plakatów Pani Małgorzaty Kmiecik” za wnikliwe i przystępne ukazanie problemów, z jakimi mierzymy się czasie epidemii koronawirusa

Skład Komisji Konkursowej:

– Pani Ilona Stanaszek – specjalistka do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 

– Pani Dagmara Dżuła – pedagog, bibliotekarz, terapeuta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktorka teatralna Bieckiego Centrum Kultury i jednocześnie pomysłodawczyni Przeglądu,

– Pani Ada Bystrzycka – absolwentka ASP na wydziale rzeźby, projektantka i realizatorka światła, twórczyni spektakli, koncertów i widowisk

– Pan Paweł Jamro – Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury

Wszystkie grupy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Nagrody dostarczymy osobiście lub wysłane zostaną pocztą.

Serdecznie dziękujemy członkom Jury za poświęcony na obejrzenie wszystkich spektakli czas, opiekunom za przygotowanie grup do Przeglądu, ale przede wszystkim uczestnikom, bez których V edycja „Skrzydlatego Teatru” nie mogłaby się odbyć. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się już na żywo w Bieczu, albowiem bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem i możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej są bezcenne.

Skip to content