Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr” wpisał się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury.

Inicjatorem wydarzenia, które od 2016 roku odbywa się w Bieczu jest Pani Dagmara Dżuła, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, pasjonat teatru oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy BCK.  

W tym roku Przegląd odbył się wyjątkowo w formie online, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku z wszystkimi uczestnikami będziemy mogli spotkać się osobiście w Bieczu.

Główne cele Przeglądu to: prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób z niepełnosprawnością, inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę osób z niepełnosprawnością, promowanie działań integracyjnych osób z niepełnosprawnością oraz  stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej.

W „Skrzydlatym Teatrze 2023” swoje aktorskie zdolności zaprezentowało 9 grup z 9 miejscowości: Bielanka, Kobylanka, Rożnowice, Strzeszyn, Bobowa, Biecz, Gorlice, Sitnica i Olsztyn. Rozpiętość wiekowa uczestników była imponująca, albowiem najmłodsi aktorzy mieli 5 lat, natomiast najstarsi 65 lat.

Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom i po raz kolejny uczestnicy udowodnili, że niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych w ramach VII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, Komisja Konkursowa uznała, że pierwsze miejsce otrzymują wszystkie grupy teatralne:

  • „WŁÓCZYKIJE” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance – za anielski, pełen optymizmu i uroku spektakl
  • „BAJKA” Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Kobylance – za zawartą w przekazie nadzieję dla przyjaźni i ludzkich relacji
  • „ROŻNO” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach – za wspaniałe walory spektaklu plenerowego
  • „WYJŚCIE AWARYJNE” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie – za skłaniający do refleksji spektakl lalkowy
  • „TEATR DLA ŚMIECHU” Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy filia w Bobowej – za pełną humoru interpretację losów Kopciuszka
  • „WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ” w Bieczu – za pełną wdzięku opowieść o dziejach Biecza
  • „RADOŚĆ TWORZENIA” Gorlickie Centrum Kultury – za niezwykły profesjonalizm w etiudzie teatralnej “Pogrzeb”
  • „PRZEDSZKOLAKI Z SITNICY” Przedszkole w Sitnicy – za uroczą inscenizację wiersza
  • „SPLOT ARTYSTYCZNY” Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – za przejmujące ukazanie w spektaklu siły ludzkiego serca

 

Skład Komisji Konkursowej:

– Pani Ada Bystrzycka – absolwentka ASP na wydziale rzeźby, projektantka i realizatorka światła, twórczyni spektakli, koncertów i widowisk
– Pani Dominika Jodłowska-Kubala – instruktor teatralny Młodzieżowego Domy Kultury w Gorlicach
– Pan Paweł Jamro – Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury

 

Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.

Serdecznie dziękujemy członkom Jury za poświęcony na obejrzenie wszystkich spektakli czas, opiekunom za przygotowanie grup do Przeglądu, ale przede wszystkim uczestnikom, bez których VII edycja „Skrzydlatego Teatru” nie mogłaby się odbyć.

Skip to content