Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury zaprasza do udziału w  XIII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych połączonym z Jarmarkiem Wielkanocnym, który odbędzie się w Niedzielę Palmową (24.03.2024) na Bieckim Jarmarku Kultury.
Wydarzenie poprzedzi Msza Święta w Kolegiacie Bożego Ciała o godz. 11:30, po czym nastąpi przemarsz korowodu palmowego w kierunku Bieckiego Jarmarku Kultury i prezentacja zgłoszonych do konkursu palm.

Palmy konkursowe mogą być wykonane przez grupy (np. KGW, OSP, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, itp.) oraz przez indywidualne osoby. 

W konkursie biorą udział wyłącznie palmy zgłoszone do 14.03.2024.

Załączniki:
– regulamin konkursu 
– karta zgłoszenia

Skip to content