Bieckie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Feman w Koszycach rozpoczynają realizację projektu pn. Erasmus + nowy POWER Seniora dofinansowanego w ramach programu Erasmus +: Partnerstwa na małą skalę – Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000 euro i w stu procentach pookrywa koszty zaplanowanych zadań. W projekcie weźmie udział 50 seniorów w wieku 60+ (25 z Gminy Biecz i 25 z Koszyc), którzy od maja 2022 roku do 31 lipca 2023 r. realizować będą wspólnie cztery zaplanowane działania, a są to:

  1. Interakcja seniora z mulimediami, teatrem i dziedzictwem kulturowym – wyjazd studyjno-warsztatowy do Małopolski i Krakowa. Działanie realizowane będzie w Bieczu i Krakowie w dniach 13 – 15 maja 2022 r.

Zorganizowane zostaną:

– warsztaty cyfrowe w Bieczu

– warsztaty z historii sztuki w Muzeum Ziemi Bieckiej

– wyjazd studyjny do obiektów UNESCO w Powiecie Gorlickim

– wyjazd studyjno-warsztatowy do Krakowa (udział w warsztatach teatralnych w Centrum Edukacji Teatralnej działającym w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, udział w spektaklu teatralnym, zwiedzanie zabytków Krakowa)

 

  1. Warsztaty z zakresu muzyki dawnej realizowane w czerwcu – lipcu 2022 r.

 

  1. Spotkanie z muzyką dawną w Bieczu. Działanie realizowane będzie w dniach 29 – 30 lipca 2022 r.

Program obejmuje:

– warsztaty z zakresu muzyki dawnej

– spotkanie z artystami Kromer Festival Biecz prowadzone przez Dyrektora Artystycznego festiwalu

– udział w koncertach Kromer Festival Biecz

– warsztaty kulinarne – przygotowanie regionalnych przysmaków (piernik, proziaki)

 

  1. Spotkanie seniorów z muzyką i tańcem– wyjazd studyjno-warsztatowy na Słowację. Działanie realizowane będzie w dniach 19-21 maja 2023 r.

Program wyjazdu obejmuje:

– wyjazd studyjny szlakiem architektury zabytkowej w tym obiektów UNESCO: (zamek spiski, Spiska Kapituła, Lewocza, Tatry Wysokie)

– warsztaty taneczne w Koszycach – wspólna nauka regionalnego tańca słowackiego (hajduka)

– udział w koncercie muzyki klasycznej festiwalu Koszycka Wiosna Muzyczna

– warsztaty kulinarne  – wspólne przygotowanie regionalnej potrawy słowackiej

– zainicjowanie realizacji wspólnej międzynarodowej imprezy pn. Senioralia polsko-słowackie.

 

Przygotowanie wniosku i jego realizacja możliwa jest dzięki bardzo dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem FEMAN w Koszycach, które reprezentuje Pan Eduard Buraš. W dniu 7 grudnia 2017 r. Gmina Biecz podpisała ze Stowarzyszeniem Feman porozumienie o współpracy transgranicznej i od tego momentu wspólnie aplikuje o pozyskanie środków na realizację wielu działań.

 

Projekt jest niezwykle ciekawy, a jego realizacja w partnerstwie z Seniorami z Koszyc podnosi jego wartość.  Skupia się na podniesieniu kompetencji Seniorów w zakresie edukacji pozaformalnej i kultury, wzmocnieniu kompetencji społecznych i międzykulturowych, sprzyja nawiązaniu nowych relacji społecznych. Skierowany jest do osób z mniejszymi możliwościami, w trudnej sytuacji – wymagających wsparcia edukacyjnego. Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, jego historią i sposobem wykorzystania oraz wzbudzenie chęci do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pozwoli na złamanie stereotypów w społeczeństwie, które kreują wizerunek osoby starszej jako niedołężnej i słabej, co przyczynia się do pogłębiania wycofania i wyobcowania osób starszych. Jesteśmy przekonani, że dzięki projektowi Seniorzy odkryją swój nowy POWER, który doda chęci i motywacji do dalszych działań.

Skip to content