11 listopada 2021 roku tradycyjnie w Bieczu odbyły się patriotyczne obchody Święta Niepodległości. Program uroczystości obejmował Mszę Św. w parafii pw. św. Anny, złożenie kwiatów na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego, przemarsz pocztów sztandarowych do kina „Farys”, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz część artystyczną.

Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele Ojców Franciszkanów w Bieczu, którą koncelebrowali proboszcz Parafii pw. św. Anny Ojciec Tomasz Michalik oraz ksiądz wikariusz Paweł Gnat z Parafii pw. Bożego Ciała. Tuż po niej Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu, Panem Grzegorzem Nosalem i posłem na Sejm RP, Panią Barbarą Bartuś, w towarzystwie harcerzy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego. Następnie liczne poczty sztandarowe i wszyscy zebrani przeszli do kina „Farys” w Bieczu, gdzie odbyły się centralne uroczystości tego świątecznego dnia.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu, pełniąca rolę konferansjera, powitała przybyłych gości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal oraz poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś. Listy i życzenia z okazji Święta Niepodległości przesłali również poseł na Sejm RP, Pan Arkadiusz Mularczyk oraz Burmistrz Gorlic, Pan Rafał Kukla. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, dyrektorzy instytucji kultury, jednostek pomocniczych i szkół z terenu Gminy Biecz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Pan Kazimierz Wszołek, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, księża, nauczyciele oraz przedstawiciele harcerzy, stowarzyszeń i fundacji z terenu naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi.

Część artystyczną rozpoczęli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bieczu, którzy wprowadzili wszystkich w nastrój Święta Niepodległości, śpiewając jedną z pieśni patriotycznych. Kolejne piękne utwory zaprezentowali natomiast uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu pod opieką Pani Anny Juruś. Podczas ich występu usłyszeliśmy tak znane melodie jak „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Jest takie miejsce”, „Polskie kwiaty” i „Pytasz mnie”. Muzycznych wrażeń było tego dnia jeszcze więcej. O 15:30 w ramach wydarzeń towarzyszących, w kościele pw. św. Anny w Bieczu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Siemiechowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów tegorocznego Święta Niepodległości, jak również mieszkańcom Biecza i całej Gminy za przybycie na uroczystości oraz okazanie swojego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. W szczególności dziękujemy:

– Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi, Burmistrzowi Biecza

– Panu Grzegorzowi Nosalowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieczu

– Panu Aleksandrowi Jasińskiemu, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu

– Uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu za przygotowanie części artystycznej oraz ich opiekunowi, Pani Annie Juruś

– Pani Agnieszce Kołotyło, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu oraz uczestnikom WTZ wraz z ich muzycznym opiekunem, Panem Rafałem Boniśniakiem

– Pani Małgorzacie Przybyłowicz za przygotowanie dekoracji

– Ojcu proboszczowi Tomaszowi Michalikowi z Parafii pw. św. Anny w Bieczu oraz księdzu Pawłowi Gnatowi z parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu za odprawienie uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę

– Komendantowi Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcinowi Stępniowi oraz bieckiej Policji za zabezpieczenie przejścia pocztów sztandarowych

– Panu Józefowi Hukowi, Prezesowi OSP w Bieczu oraz bieckim strażakom za zabezpieczenie przejścia pocztów sztandarowych

– Strażakom z jednostek OSP z terenu Gminy Biecz przybyłym wraz z pocztami sztandarowymi

– Dyrektorom szkół z terenu gminy Biecz oraz  uczniom i pocztom sztandarowym

– Harcerzom przybyłym wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pani Katarzyny Juruś

– Towarzystwu Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej przybyłemu wraz z pocztem sztandarowym

Skip to content