11 listopada 2022 roku tradycyjnie w Bieczu odbyły się patriotyczne obchody Święta Niepodległości. Program tego podniosłego wydarzenia obejmował uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej, Mszę Św. za Ojczyznę w parafii pw. św. Anny, złożenie kwiatów na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego, przemarsz pocztów sztandarowych do kina „Farys”, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz bogatą część artystyczną.

Gminne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się na bieckim rynku, gdzie zgromadziły się poczty sztandarowe. Konferansjer, Pani Jolanta Małczak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej, powitała wszystkich zebranych i opowiedziała krótko o projekcie „Pod biało-czerwoną”, który honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu masztów i  flag w każdej z gmin, która dołączy do projektu i sfinansowane jest przez Rząd RP. Aby wziąć udział w akcji należało zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia dla inicjatywy w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy gminy Biecz wykazali się dużym zaangażowaniem, co pozwoliło pozyskać samorządowi środki na budowę masztu i flagi. W całej Polsce do projektu zakwalifikowało się 1514 miejscowości, a w Małopolsce 97. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przeszli do kościoła Ojców Franciszkanów. Tam o godzinie 10:00 odprawiona została uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, której przewodniczył Ojciec Tomasz Michalik, proboszcz parafii pw. św. Anny w Bieczu, a koncelebrowali ją ks. Janusz Kurasz, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu i ks. Krzysztof Panasowiec z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dolinie na Ukrainie.

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego. Wiązanki składali Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś, Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu, Panem Grzegorzem Nosalem oraz Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP, Pani Elżbiety Zielińskiej – Pan Konrad Mierzwa. Dalsza część uroczystości patriotycznych z udziałem pocztów sztandarowych, gości i mieszkańców odbyła się w kinie „Farys” w Bieczu.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej pod opieką Pani Małgorzaty Stec oraz Pani Alicji Lignar. Uczniowie doskonale wprowadzili wszystkich w nastrój Święta Niepodległości prezentując program „Moja Ojczyzna”. Pani Jolanta Małczak, Dyrektor tej placówki powitała przybyłych gości. Swoją obecnością tegoroczne uroczystości uświetnili m.in. Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś, Radny Powiatu Gorlickiego, Pan Janusz Augustowski, Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Dziekan Dekanatu Bieckiego oraz Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu, Ksiądz Janusz Kurasz, Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Bieczu, Ojciec Tomasz Michalik, dyrektorzy instytucji kultury, jednostek pomocniczych i szkół z terenu Gminy Biecz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, nadkomisarz Mariusz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bieczu, Pan Piotr Janeczek, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Pan Eugeniusz Stukus, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Pan Kazimierz Wszołek, Pani doktor Elżbieta Samborska, Pani Doktor Marta Przewor, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, nauczyciele oraz przedstawiciele harcerzy, stowarzyszeń i fundacji z terenu naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś, Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Listy i życzenia z okazji Święta Niepodległości przesłali również Pan Minister Arkadiusz Mularczyk – Sekretarz Stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Minister Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Zielińska oraz Burmistrz Gorlic, Pan Rafał Kukla. Wspaniałe widowisko patriotyczne przygotował Zespół Ludowy „Perła” z Ukrainy, działający przy Parafii Narodzenia NMP w Dolinie. Kilka słów wygłosił ich opiekun, ks. Krzysztof Panasowiec. Bieczanie mogli tego dnia wspomóc zespół materialnie składając dobrowolne datki. Ostatnim akcentem uroczystości był występ Bieckiej Orkiestry Dętej, która zaprezentowała kilka pieśni patriotycznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów tegorocznego Święta Niepodległości, jak również mieszkańcom Biecza i całej Gminy za przybycie na uroczystości oraz okazanie swojego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Gazety Krakowskiej

Skip to content