Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu realizuje projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe Biecza od zaplecza” jako produkt turystyczny towarzyszący 7. Edycji festiwalu muzyki dawnej Kromer Festival Biecz. Projekt ma na celu rozwój turystyki miejskiej i kulturowej bazując na uczestnikach festiwalu przybyłych do Biecza z różnych zakątków Polski.

W ramach realizowanego projektu odbyły się liczne wydarzenia:

– spacer Szlakiem Pamięci bieckich Żydów z przewodnikiem podczas którego turyści mogli zapoznać się z bogatą historią i miejscami życia codziennego Żydów zamieszkujących gminę Biecz oraz zwiedzić synagogę Talmud Tora i nowo powstałą wystawę pod nazwą “Żydzi Biecza – Historia i Zagłada”, która zlokalizowana jest w podziemiach dawnego budynku Synagogi,

– spacer z przewodnikiem po mieście trasą bieckich zabytków, podczas którego była możliwość  zwiedzania wnętrza Kolegiaty p.w. Bożego Ciała,  wysłuchać ciekawych opowieści o zabytkowych obiektach tj. Kromerówka, Muzeum Dom z Basztą, Dom Becza, Ratusz, Turma Katowska, Dawna Synagoga, Gród Starościński, Szpital Św. Ducha, Kościół p.w. św. Anny w Bieczu

– warsztat kaligrafii w Muzeum Ziemi Bieckiej, dzięki któremu można było przenieść się w czasy skrybów oraz kopistów i poznać ich warsztat pracy. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z 3 krojami pism: uncjałą, minuskułą karolińską i texturą,

W ramach realizowanej inicjatywy odbyła się wycieczka autokarowa do atrakcji turystycznych Ziemi Bieckiej:

* drewnianego Kościoła p.w. Michała Archanioła w Binarowej wpisanego na listę zabytków UNESCO

* drewnianego Kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach

* Prywatnego Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy

Centralnym punktem spotkań turystów w dniach 29 lipca – 1 sierpnia było miasteczko turystyczno – festiwalowe na Placu Kromera w Bieczu w którym odbyły się:

– emisja na telebimie filmu „Polski Liwiusz”, który nakręcony został w 2012 roku w 500. rocznicę urodzin Marcina Kromera. Film przedstawia sylwetkę bieczanina bpa Marcina Kromera, historyka, geografa, muzykologa, sekretarza królewskiego, który był zasłużoną postacią czasów renesansu w Bieczu i Polsce. Marcin Kromer uważany jest za twórcę pierwszego przewodnika turystycznego w Polsce, a dzieła muzyczne które napisał dały inspirację do stworzenia Kromer Festival Biecz, którego patronem jest ten słynny bieczanin.

– emisje na telebimie koncertów Kromer Festival Biecz, w których wzięli udział znakomici w większości polscy artyści w dużej mierze związani z regionem małopolski.

Ponadto turyści mieli możliwość indywidualnego zwiedzania obiektów turystycznych tj: Muzeum Ziemi Bieckiej, wystawa „Żydzi Biecza – Historia i Zagłada” oraz malowideł dawnej synagogi Talmud Tora, wystawy pn. „Z dziejów kolei w Bieczu”, wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym, kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej oraz kościoła pw. św. Andrzeja w Rożnowicach.

Realizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięli w nim udział turyści z całej Polski i regionu, którzy zdecydowali się przyjechać do Biecza na odbywający się w tych dniach festiwal muzyki dawnej Kromer Festival Biecz. Projekt miał na celu rozwój turystyki miejskiej i kulturowej,  poprzez umożliwienie poznania bogatej historii i dziedzictwa Ziemi Bieckiej oraz zachęcenie do udziału w kulturze wysokiej poprzez emisję w miasteczku turystyczno-festiwalowym na telebimie koncertów.

Projekt dofinansowany został przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”

Skip to content