Przypominamy, że w dniu 13 marca 2021 o godz. 18:00 w kinie FARYS w Bieczu odbędzie się koncert wyjątkowej piosenkarki Teresy Werner. To długo wyczekiwane przez fanów artystki i również kilkakrotnie przekładne z powodu pandemii wydarzenie w końcu dojdzie do skutku.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w koncercie przez osoby, które zakupiły lub zarezerwowały bilety, a z którymi z powodu braku numeru telefonu nie mogliśmy się skontaktować.

WAŻNE:

Aby zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad:

  • W całym obiekcie kina obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • W związku z koniecznością spełnienia wymogów sanitarnych tj. zachowania między uczestnikami wydarzenia jednego wolnego miejsca na sali widowiskowej, numery rzędów i miejsc na bilecie nie mają zastosowania. Prosimy siadać w dowolnych miejscach tak, aby zachować bezpieczną odległość.
  • Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami koncertu nie dotyczy:
  • – osoby, która uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  • – osoby, która uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Podczas koncertu obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków.
  • Widzowie będą wpuszczani na salę nie wcześniej niż pół godziny przed rozpoczęciem koncertu tj. od godz. 17:30, w związku z tym bardzo prosimy nie przychodzić za wcześnie, aby uniknąć gromadzenia się w holu kina zbyt wielu osób.
  • W oczekiwaniu na wejście na salę widowiskową prosimy zachować zarówno w holu jak i przed budynkiem kina 1,5 metra odstępu.
  • Przed wejściem na salę widowiskową konieczne będzie podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.

Skip to content