11 listopada 2023 roku w Bieczu odbyły się patriotyczne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, których organizatorami byli Burmistrz Biecza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Bieckie Centrum Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy. Program tego podniosłego wydarzenia obejmował uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę w parafii pw. św. Anny, złożenie kwiatów na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego, przemarsz pocztów sztandarowych do kina „Farys”, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz część artystyczną.

Gminne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Św. za Ojczyznę w kościele Ojców Franciszkanów Bieczu, której przewodniczył o. Jakub Kowalczyk, wikariusz parafii pw. św. Anny w Bieczu, a koncelebrowali ją ks. Janusz Kurasz, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu i ks. Stanisław Dębiak, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Libuszy. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego. Wiązanki w asyście harcerzy składali Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu, Panem Grzegorzem Nosalem, a także delegacja Radnych Powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych z terenu Gminy Biecz oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych kultury i oświaty.

Dalsza część uroczystości patriotycznych z udziałem pocztów sztandarowych, gości i mieszkańców odbyła się w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej kina „Farys” w Bieczu. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, Pan Aleksander Kalisz, który powitał wszystkich zebranych. Swoją obecnością obchody Święta Niepodległości uświetnili Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, Radni Powiatu Gorlickiego, Pan Janusz Augustowski i Pani Iwona Tumidajewicz, Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, Dziekan Dekanatu Bieckiego oraz Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu, ks. Janusz Kurasz, Wikariusz Parafii pw. Św. Anny w Bieczu, o. Jakub Kowalczyk, Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Libuszy, ks. Stanisław Dębiak, dyrektorzy instytucji kultury, jednostek pomocniczych i szkół z terenu Gminy Biecz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, dh Przemysław Wszołek, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, st. bryg. Eugeniusz Stukus, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach, bryg. Dariusz Surmacz, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, harcerze, nauczyciele i liczne poczty sztandarowe.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Listy i życzenia z okazji Święta Niepodległości przesłali również Posłowie na Sejm RP: Pani Urszula Nowogórska, Pani Barbara Bartuś oraz Pan Arkadiusz Mularczyk – Sekretarz Stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, którzy przedstawili piękny patriotyczny montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod czujnym okiem opiekuna, Pana Marka Sendeckiego.

Ostatni akcent należał do chóru dziecięcego „Most the music”, będącego nową inicjatywą fundacji „Most the most”. Jest to program edukacji muzycznej skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Aktywizuje uczniów poprzez bezpłatne zajęcia muzyczne, dostęp do profesjonalnych trenerów śpiewu i niezbędnych instrumentów. „Most the most” to efekt współpracy z lokalnymi gminami i powiatami. Mieszkańcy w poprzednich latach licznie głosowali w konkursie „Nasz Zabytek”. Dzięki ich zaangażowaniu w każdym z tych regionów, Fundacja przeznaczyła 1 mln zł na rewaloryzację wybranego przez społeczność zabytku i dostosowanie go do nowych, społecznych potrzeb. Skorzystał na tym m.in. budynek Szkoły Ludowej w Binarowej. Dyrektorem Artystycznym programu „Most the Music” jest maestro Adam Sztaba, uznany polski dyrygent i kompozytor. Z terenu Gminy Biecz w programie uczestniczą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy. Chórem kieruje duet prowadzących: Pani Alicja Lignar i Pan Marek Sendecki. Pod ich batutą młodzież wykonała cztery utwory: „O mój rozmarynie”, „Pierwsza brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Kocham cię Polsko”.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów tegorocznego Święta Niepodległości, jak również mieszkańcom Biecza i całej Gminy za przybycie na uroczystości oraz okazanie swojego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny.

Skip to content