IDEA

Kromer Festival Biecz. Kultura I Rzeczypospolitej odbędzie się pod hasłem Przymierze, w symboliczny sposób odnosząc się do tego, co łączy – w opozycji do czasów, w których podziały rysują się nader wyraźnie. Punktem wyjścia dla tych rozważań będzie historyczny sojusz polsko-litewski przypieczętowany aktem Unii Lubelskiej i trwający ponad dwa stulecia. To czas nie tylko rozwoju Rzeczypospolitej, ale i okres niezwykłych zmian w muzyce, którym KFB oddaje hołd rokrocznie w każdy ostatni weekend lipca. Tym samym festiwal pokaże ewolucję muzyki i liczne pomosty, które ukazują polskie i europejskie dziedzictwo jako continuum, świadczące o żywotności i szacunku dla przeszłości, ale opowiadające o niej językiem współczesnym i pełnym bogactwa wyrazu.

DZIEŃ I – 27 LIPCA  (CZWARTEK)

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA, 19:30

Hasło przewodnie: Międzynarodowy dwór polskiego króla

Wykonawcy:

 • Francesca Lombardi Mazzulli
 • Arte dei Suonatori
 • Marcin Świątkiewicz

 

RYNEK W BIECZU, 20:30

Hasło przewodnie: Planety tańcem poruszone

Wykonawcy:

 • Spektakl Baletu Dworskiego Cracovia Danza
 • Romana Angel – reżyseria

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW.  MICHAŁA ARCHANIOŁA W BINAROWEJ, 21:30

Hasło przewodnie: Weiss – wirtuoz polskich władców

Wykonawcy:

 • Anna Wiktoria Swoboda – lutnia barokowa

 

DZIEŃ II – 28 LIPCA (PIĄTEK)


RYNEK W BIECZU, 17:00

Hasło przewodnie: Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła

Wykonawcy:

 • Spektakl Teatru Klasyki Polskiej
 • Tomasz Man – reżyseria

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIECZU, 19:30

Hasło przewodnie: Ode to Death – Blow & Purcell

Wykonawcy:

 • Tim Mead – kontratenor
 • Robert Getchell – tenor
 • Les Musiciens de Saint-Julien
 • Francois Lazarevitch – flety, kierownictwo artystyczne

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BINAROWEJ, 21:30

Hasło przewodnie: Psałterz Polski Jana Kochanowskiego w czterogłosowym opracowaniu Mikołaja Gomółki

Wykonawcy:

 • Adam Strug
 • Maria Erdman
 • Monodia Polska

 

 DZIEŃ III – 29 LIPCA (SOBOTA)

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIECZU, 19:30

Hasło przewodnie: Między Krakowem a Wenecją

Wykonawcy:

 • Marta Wróblewska, Jadwiga Woźniacka – sopran
 • Marcin Gadaliński, Matylda Sielska – alt
 • Michał Szczepan, Stanisław Zyskowski – tenor
 • Andrzej Zawisza, Piotr Zawistowski – bas
 • Oltremontano Antwerpen
 • Wim Becu – kierownictwo artystyczne

 

RYNEK W BIECZU, 21:30

Hasło przewodnie: Nie porzucaj nadzieje

Wykonawcy:

 • Marta Zalewska z zespołem
 • Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

 

DZIEŃ IV – 30 LIPCA (NIEDZIELA)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BINAROWEJ, 16:00
Hasło przewodnie: Popołudniowa modlitwa

Wykonawcy:

 • Ingrida Gápová – sopran
 • Overtone

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIECZU, 19:30

Hasło przewodnie: Ave Maris Stella – Monteverdi & Charpentie

Wykonawcy:

 • Judith van Vanroij – sopran
 • Marie Lys – sopran
 • Les Talens Lyriques
 • Christophe Rousset – klawesyn, pozytyw, kierownictwo artystyczne

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIECZU, 21:30
Hasło przewodnie:  Passio – Arvo Pärt

Wykonawcy:

 • Capella Cracoviensis
 • Jan Tomasz Adamus – organy, kierownictwo artystyczne

Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej Festiwalu https://kromerfestivalbiecz.pl/

Skip to content