Sekcję plastyczną prowadzi Pani Małgorzata Przybyłowicz, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Bieckiego Jarmarku Kultury. Na sekcję uczęszcza  około 20 dzieci, głównie uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki. Zajęcia  plastyczne rozwijają u najmłodszych wrażliwość estetyczną, umiejętność dostrzegania i przeżywania piękna, rozwijają wyobraźnię, pamięć. Dzieci uczą się wytrwałości, ujawniają  pomysłowość i oryginalność, odkrywają i rozwijają wrażliwości na barwy, formy, kształty. Młodzi artyści poznają różne techniki i zagadnienia plastyczne,  a ich kreatywne prace zdobią pracownię plastyczną.

Skip to content