Bieckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej  i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Siedzibą instytucji jest budynek przy ulicy Rynek 18 w Bieczu. Jednak infrastrukturę instytucji obejmuje również kilka innymi obiektów: Kino Farys w Bieczu (Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 13), Dworzec Kolejowy w Bieczu (Biecz, ul. Kolejowa 7), Dom Ludowy w Grudnej Kępskiej (Grudna Kępska 163) oraz Budynek Dawnego Przedszkola w Strzeszynie (Strzeszyn 448). W budowie znajduje się również Biecki Jarmark Kultury, którego otwarcie planowane jest na czerwiec  2023 roku.

Po trudnym czasie pandemii, rok 2022 był dla Bieckiego Centrum Kultury bardzo intensywny. Działalność Bieckiego Centrum Kultury prowadzona była zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie instytucji i obejmowała:

  • organizację imprez kulturalnych
  • współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami
  • koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy
  • wynajem sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń
  • opiekę nad amatorskimi zespołami artystycznymi
  • wspieranie twórców rodzimych
  • prowadzenie działalności kina
  • organizowanie prób zespołów muzycznych
  • organizowanie sekcji zainteresowań

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Bieckiego Centrum Kultury za 2022 rok znajduje się w załączniku poniżej.

Skip to content