KROMER FESTIVAL BIECZ


Grafika z logo Kromer Biecz Festival: w tle kolaż ze zdjęć miasta biecz i festiwalu

9. Odsłona Kromer Festival Biecz

27-30 lipca 2023

Kromer Festival Biecz. Kultura I Rzeczypospolitej odbędzie się pod hasłem Przymierze, w symboliczny sposób odnosząc się do tego, co łączy – w opozycji do czasów, w których podziały rysują się nader wyraźnie. Punktem wyjścia dla tych rozważań będzie historyczny sojusz polsko-litewski przypieczętowany aktem Unii Lubelskiej i trwający ponad dwa stulecia. To czas nie tylko rozwoju Rzeczypospolitej, ale i okres niezwykłych zmian w muzyce, którym KFB oddaje hołd rokrocznie w każdy ostatni weekend lipca. Tym samym festiwal pokaże ewolucję muzyki i liczne pomosty, które ukazują polskie i europejskie dziedzictwo jako continuum, świadczące o żywotności i szacunku dla przeszłości, ale opowiadające o niej językiem współczesnym i pełnym bogactwa wyrazu.

Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na: http://kromerfestivalbiecz.pl/

a także profilach:

https://www.facebook.com/kromerfestivalbiecz

Skip to content