Informujemy rolników i przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej na terenie Bieckiego Jarmarku Kultury, że wciąż dysponujemy wolnymi stoiskami. Przestrzeń udostępniana jest bezpłatnie.
Do dyspozycji są ogrzewane boksy z dostępem do sieci elektrycznej oraz bieżącej wody o powierzchni 5,5m2 (28 boksów) oraz 11m2 (4 boksy). Istnieje również możliwość korzystania przez wystawców oraz klientów z toalet w budynku głównym.
Wychodząc naprzeciw kontrahentom oferujemy możliwość pozostawienia towarów w depozycie i świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży na zasadach wzajemnie uzgodnionych. W przypadku obsługi depozytu Wynajmujący pobierze od Najemcy opłatę w kwocie 40 zł.
Chętnych zapraszamy do kontaktu z Bieckim Centrum Kultury: tel. 134471034, e-mail: ok@biecz.pl

Skip to content