W ŚWIECIE KSIĄŻEK…

W ŚWIECIE KSIĄŻEK…

Prof. dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszaj urodziła się i wychowała w Bieczu. Była zasłużonym nauczycielem akademickim w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wybitnym badaczem historii książek i bibliotek,...
Z SZACUNKU DO CHLEBA…

Z SZACUNKU DO CHLEBA…

Jan Janusz był cenionym bieckim piekarzem, założycielem i właścicielem piekarni w naszym mieście oraz żołnierzem 20 Pułku Piechoty w armii austriackiej w czasie I wojny światowej i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Jan Janusz urodził się 9 marca 1892 roku we...
Z CHIRURGICZNĄ DOKŁADNOŚCIĄ…

Z CHIRURGICZNĄ DOKŁADNOŚCIĄ…

Antoni Kotowicz był szanowanym długoletnim lekarzem w naszym mieście, burmistrzem Biecza (1859-1865) i wiceburmistrzem (1875-1885), działaczem społecznym, twórcą funduszu stypendialnego dla najlepszych uczniów szkoły, autorem prac z botaniki i ornitologii obejmujących...
Z MYŚLĄ O KOBIETACH…

Z MYŚLĄ O KOBIETACH…

24 listopada minęła 37. rocznica śmierci Stefanii Fusek (Oczkowskiej) – z zawodu nauczycielki, żony aptekarza Witolda Fuska, która była cenioną w Bieczu działaczką społeczną, m.in. prezeską oddziału i okręgu Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, a także Ochronki,...
RESTAURATOR BIECKIEJ ŚWIĄTYNI…

RESTAURATOR BIECKIEJ ŚWIĄTYNI…

Ks. Stanisław Ziemiański był proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu (1888-1897) i zasłużonym restauratorem tej świątyni, który kontynuował remonty przeprowadzone przez ks. Tomasza Jaszczóra, honorowym kanonikiem przemyskim, a także powstańcem styczniowym...
WZNOWIŁ SZKOLNICTWO ZAWODOWE…

WZNOWIŁ SZKOLNICTWO ZAWODOWE…

Władysław Niklas był twórcą, długoletnim kierownikiem i dyrektorem (1946-1971) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu, nauczycielem wielu przedmiotów, harcerzem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Bieczu i drużyny „Strzeszyniaków”, a także...
Skip to content