Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE…

Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE…

Krystyna Skowronek była cenioną nauczycielką plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu (1965-1999) i w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu (1973-1998), wychowawczynią wielu pokoleń artystów, architektów i projektantów, autorką książek, repatriantką z Kresów, osobą...
BIECKI „SZOWINISTA”…

BIECKI „SZOWINISTA”…

Andrzej Topczyj był cenionym długoletnim nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu (1987-2020), poetą, pasjonatem i znawcą historii literatury, bibliofilem, społecznikiem i wielkim miłośnikiem naszego miasta oraz współzałożycielem Klubu...
CZŁOWIEK – ORKIESTRA…

CZŁOWIEK – ORKIESTRA…

20 lutego minęła 36. rocznica śmierci Adama Wójtowicza – żołnierza II Korpusu Wojska Polskiego, oficera brytyjskich wojsk kolonialnych, doktora praw Uniwersytetu Rzymskiego, nauczyciela (m.in. fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu), tłumacza i muzyka. Adam Wiktor...
VIRTUTI MILITARI ZA MĘSTWO…

VIRTUTI MILITARI ZA MĘSTWO…

Hieronim Salamon był bieckim społecznikiem, mistrzem ślusarskim, żołnierzem I wojny światowej w armii austriackiej, a przede wszystkim żołnierzem armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, za udział w której otrzymał Order Virtuti Militari V klasy. Hieronim Tomasz...
W ŚWIECIE KSIĄŻEK…

W ŚWIECIE KSIĄŻEK…

Prof. dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszaj urodziła się i wychowała w Bieczu. Była zasłużonym nauczycielem akademickim w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wybitnym badaczem historii książek i bibliotek,...
Z SZACUNKU DO CHLEBA…

Z SZACUNKU DO CHLEBA…

Jan Janusz był cenionym bieckim piekarzem, założycielem i właścicielem piekarni w naszym mieście oraz żołnierzem 20 Pułku Piechoty w armii austriackiej w czasie I wojny światowej i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Jan Janusz urodził się 9 marca 1892 roku we...
Skip to content