POWRÓT TUŁACZA…

POWRÓT TUŁACZA…

Kapral Julian Wójcikiewicz był bieckim harcerzem, żołnierzem kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych pod komendą francuską i brytyjską. Należał do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i II Korpusu Wojska Polskiego, uczestniczył m.in. w walkach pod Tobrukiem...
Z KRONIKARSKIM ZACIĘCIEM…

Z KRONIKARSKIM ZACIĘCIEM…

Ojciec Modest Jan Pasiecznik był zakonnikiem pełniącym posługę w klasztorze OO. Franciszkanów–Reformatów w Bieczu w latach 1970-1978, historykiem i niestrudzonym badaczem dziejów Zakonu Braci Mniejszych, autorem wielu prac i publikacji, w tym cennych monografii...
PSEUDONIM „CZARNY”…

PSEUDONIM „CZARNY”…

Mieczysław Eustachiewicz był bieckim harcerzem, członkiem Związku Walki Zbrojnej i sierżantem Armii Krajowej o pseudonimie „Czarny”, aktywnie działającym na terenie naszego miasta i okolic, należącym do drużyny wchodzącej w skład plutonu Piotra Wilka, a po II wojnie...
SPEŁNIŁ OBOWIĄZEK WOBEC OJCZYZNY…

SPEŁNIŁ OBOWIĄZEK WOBEC OJCZYZNY…

Podporucznik Józef Dublewicz to z zawodu nauczyciel, ale przede wszystkim patriota, który większą część życia poświęcił walce o wolną Polskę. Brał udział w obronie Lwowa, wojnie polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej, był więźniem sowieckich łagrów i żołnierzem II...
BLISKO LUDZKICH SPRAW…

BLISKO LUDZKICH SPRAW…

Kazimierz Grzesiak był cenionym samorządowcem, burmistrzem Biecza przez niepełne dwie kadencje (2002-2008), wcześniej wiceburmistrzem (1990-1998), a także kierownikiem referatów w Urzędzie Gminy w Bieczu, działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasłużonym członkiem...
DAŁA INNYM NADZIEJĘ…

DAŁA INNYM NADZIEJĘ…

Halina Wędrychowicz była twórcą i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, oligofrenopedagogiem, psychologiem i filologiem polskim, nauczycielką w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieczu i w Binarowej, pełnomocnikiem Burmistrza Biecza ds....
Skip to content